Müzayede Kuralları

Önemli Not: Curioİstanbul Komisyon Bedeli %0'dır. 

Curioİstanbul Müzayede Katılım Sözleşmesi

Curioİstanbul, Endüstriyel Antika ve Vintage satışı yapar. Müzayede App uygulaması ve www.muzayedeapp.com aracılığı ile düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

 1- Online müzayedelere katılabilmek için www.curioistanbul.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “Online Müzayede Katılım Şifresi” almayan konuklar katılamazlar. Online Müzayede Katılım Şifresi kişiye özeldir. Başkaları tarafından kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı bu şifrenin başka kişilerce kullanılması halinde şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Curioİstanbul şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. 18 yaşından küçükler üye olamaz.

Müzayedede çok sayıda veya çok yüksek tutarda pey veren yeni üyelerin referans belirtmesi gerekmektedir. Üyeler tarafından verilen peylerin kabulü, CurioİStanbul’un insiyatifi dâhilindedir. Referans iletilse dahi, CurioİStanbul, gerekli gördüğü hallerde tüm peyleri iptal etme hakkına sahiptir.

Curioİstanbul, kayıt esnasında üyelerin vermiş olduğu e-mail adreslerine  ve cep telefonu numaralarına bilgilendirme mesajları gönderebilir. Bunları almak istemeyen üyelerin info@curioistanbul.com SMS İPTAL veya E-MAIL İPTAL yazılı mesaj göndermeleri gereklidir.

2.  Tarafımızca satışa sunulan objeler (ürünler) müzayededen önce Duatepe Sokak No:6/B Rasimpaşa Kadıköy adresindeki mağazamızda teşhir edilmektedir. 

Müzayedede bulunan objeler (ürünler) “Haliyle” satışa sunulur. Müzayede kataloğunda eserlerin yanına “Haliyle” yazmak zorunluluğu yoktur. Curioİstanbul, satıştaki objenin tarifi, fotoğraf vb görsel malzemesi ile, fiziksel durumu arasındaki olası renk, kondüsyon, işlevsellik gibi farklılıklardan sorumlu değildir. Alıcı pey süreceği objeyi (ürünü), müzayede öncesinde gereğince gözden geçirmekle, objenin niteliklerini ve kondisyonunu incelemekle ve tarife uyup uymadığını kontrol etmekte yükümlü olduğunu, eseri satın aldıktan sonra gözden geçirme hakkı bulunmadığını, bu çerçevede borçlar kanunun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. 

3. Online müzayedemizde fiyat artırımı ‘Pey ver’ butonu ile yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu pey ile bağlıdır. Müzayede konusu obje (ürün), Curioİstanbul tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş tarih ve saati itibariyle en yüksek peyde bulunan alıcıya ihale edilir.  

Online müzayedelerimiz belirtilen tarih ve saatte canlı olarak başlar ve biter. Canlı müzayede başladığı zaman sırayla satışa çıkan ürüne pey verilebilir, daha sonraki ürüne pey verilemez.

4. Müzayedeye girilen peyler sistem tarafından kayıt altına alınmaktadır. Yanlış verilen peyler için Curioİstanbul’a bilgi verilmelidir. Peylerin iptali Curioİstanbul’un inisiyatifindedir. Düzenli olarak pey iptali yapan alıcıların üyelikleri, yazılı uyarı yapılmasına rağmen bu davranışı sürdürmeleri halinde Curioİstanbul tarafından askıya alınır.

5. Satın alınan tüm objeler için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve adrese elle veya e-fatura ile tanzim edilir. Online müzayedede satılan objelerin (ürünlerin) satış bedellerine, %18 KDV eklenecek olup alıcı bu bedelden sorumludur.

Komisyon bedeli yoktur.

Müzayede ücretine kargo ücreti dahil DEĞİLDİR.

Yedi (7) gün içerisinde bedelleri ödenmeyen ürünler iptal edilir. Bu durumun tekrarlanması halinde üyelik iptal edilir. Farklı üyeliklerle bu olumsuz davranışın gerçekleşmesi halinde kanuni yoldan işlem başlatılır.

6. Satın alınan eşyanın bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Satılan objenin mülkiyeti alıcı satış bedelinin tamamını ve Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ödediğinde alıcının üzerine geçecek ve Curioİstanbul’un ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Curioİstanbul, ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden veya gönderim sırasında meydana gelebilecek zarardan Curioİstanbul sorumlu değildir.

Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

7. Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. 

8. Alıcı, müzayede katılım sözleşmesinde belirtilen adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve belirtilen telefon, faks numaralarının ve elektronik posta adresinin halen kullanımda, geçerli ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Curioİstanbul, alıcıya posta adresine yazılı olarak göndermek suretiyle bildirim yapabileceği gibi telefon, SMS, elektronik posta, kayıtlı telefon gibi elektronik iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla da bildirim yapabilir. Alıcı, adres, telefon, faks numaraları veya elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak Curioİstanbul’a bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres, numara ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Curioİstanbul, verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, üçüncü kişi konumundaki servis/hizmet sağlayıcılar nedeniyle bildirimlerin alıcıya ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından ötürü sorumlu değildir.

9.  Curioİstanbul, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. 

10. İnternet adresinde yer alan görsel materyaller ve yazılar Curioİstanbul’un yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz/kullanılamaz.

11. Müzayede Katılım Sözleşmesi’nin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersiz olması, diğerlerinin hükümsüzlüğünü etkilemez.

12. Müzayede Katılım Sözleşmesi’nden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Kadıköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.